Fáilte - Welcome

Comhairle na dTuismitheoirí

Beidh cruinniú de Chomhairle na dTuismitheoirí ar an Luan 24ú Samhain @ 8i.n. sa scoil.  Beidh plé á dhéanamh ar an dTaispeántas Maisithe Bláthanna a bheidh ar siúl sa scoil ar an Máirt 9ú Nollag.  Tá fáilte i gcónaí roimh bhaill nua a bheith i láthair.

A meeting of the Parents’ Council will take place on Monday 24th November @ 8pm.  The upcoming Christmas Flower Arranging Demonstration (scheduled for Tuesday 9th December) will be discussed.  New members are always welcome to attend meetings and, the support of all parents would be appreciated.

An Cathaoirleach

'Reoite' - Frozen as Gaeilge.

Tá sé i gceist againn ceoldrama scoile a chur ar stáitse ag deireadh mí Eanair 2015 bunaithe ar Frozen.    Cuirfear fáilte roimh chabhair ó thuismitheoirí!

We hope to stage a musical based on 'Frozen' in the last week of January 2015.    Any help from parents would be greatly appreciated.

 

   

COMHGHAIRDEAHCAS MÓR LE RANG NA hARDTEISTE 2014!

Tá torthaí iontacha faighte ag Bliain a 6 arís i mbliana

Geall le 20% den Bhliain os cionn 500 pointe

Fuair 90% den Bhliain os cionn 400 pointe

 

CONGRATUALTIONS TO THE LEAVING CERTIFICATE CLASS OF 2014!

This years' Leaving Certificate Students have again achieved great results

Nearly 20% of the Class received over 500 points

90% of the Class received over 400 points

 

Táimid an-bhródúil asaibh - Go n-éirí libh sa todhcaí!

 

 

 

 

Foirm Chláraithe 2015-16 - Enrolment Form

Scoil Mhuire

Béal Átha'n Ghaorthaidh

Co. Chorcaí

Príomhoide: Seán Óg Ó Duinnín

seanogoduinnin@scoilmhuirebg.ie

Leas-Phríomhoide: Séamus Ó Conchúir

seamusoconchuir@scoilmhuirebg.ie

Fón/Fax: 026 47050

Ríomhphost: oifig@scoilmhuirebg.ie

Logáil isteach do Ríomhphost Scoile na Múinteoirí & Daltaí

Mangahigh.com

Nuacht ó Tuairisc.ie

Bí Ullamh don Gheimhreadh

BeartasFrithbhulaíochta

Anti-Bullying Policy

POLASAÍ ÚSÁIDE INGHLACTHA

Acceptable Use Policy (AUP) 


 

| Disclaimer