Fáilte - Welcome

Comhgháirdeas ó chroí le Rang nahÁrdtesitimeireachta 2017.  

Go néirí go geal libh sa chéad chéim eile...

 

Beidh an scoil ag oscailt don gCéad Bhliain ar an Máirt 29ú Lúnasa (9:00 r.n. – 12 meánlae) don gCéad agus gCúigiú Bliain an Chéadaoin 30ú Meán Fhomhair(9:00r.n. – 13:15i.n.)  agus do gach dalta ar an Déardaoin (9.00 r.n. – 3:45i.n.).

The school will open for 1st Years on Tuesday, 29th August (9:00am – 12:00pm), for 1st and 5th years on Wednesday 30th August(9:00am – 1:15pm) and for all students on Thursday 31st  (9.00am– 3:45pm).

 

Beidh seisiún eolais do thuismitheoirí na céad bliana ar an nDéardaoin 31ú Lúnasa ag 7.30i.n.

 

We will hold an information evening for parents of incoming first years on Thursday 31st of September at 7.30pm.

 

Iompar Scoile - School Transport

 

Logáil isteach VSWARE LOG-In

Físeán VSWARE DEMO

Féilire na Bliana 17-18 School Calendar 17-18

Pictiúirí - Bliain Scoile 16-17

 Físeán Scoile - Lá Dár Saol

 

Fís Faoin Parliamentarium https://www.youtube.com/watch?v=pKiYWGWr0EQ

Litir do Thuismitheoirí Bl1 17-18 Letter for Parents of Incoming 1st Years 17-18

Parenting 24/7 TUSLA

Eolas don gCéad Bhliain 17-18 Information for Incoming 1st Years

Tráthchlár na Scoile (Timetable) 2016/17

http://www.antibullyingpro.com/blog/2015/stay-safe-on-facebook

EDMODO

 

Scoil Mhuire

Béal Átha'n Ghaorthaidh

Co. Chorcaí

Príomhoide: Seán Óg Ó Duinnín

Leas-Phríomhoide: Damhnait Uí Argáin

Fón/Fax: 026 47050

Ríomhphost: oifig@scoilmhuirebg.ie

Logáil isteach do Ríomhphost Scoile na Múinteoirí & Daltaí

Mangahigh.com

Nuacht ó Tuairisc.ie

Bí Ullamh don Gheimhreadh

BeartasFrithbhulaíochta

Anti-Bullying Policy

POLASAÍ ÚSÁIDE INGHLACTHA

Acceptable Use Policy (AUP) 


 

| Disclaimer