Fáilte - Welcome

'Reoite' - Frozen as Gaeilge.

Tá sé i gceist againn ceoldrama scoile a chur ar stáitse ag deireadh mí Eanair 2015 bunaithe ar Frozen.  Tá an chéad teacht le chéile ar an gCéadaoin 24ú @1.30-3.30 agus beidh an cleachtadh gach Céadaoin ansin ó 1.30 - 4.30.  Cuirfear fáilte roimh chabhair ó thuismitheoirí!

We hope to stage a musical based on 'Frozen' in the last week of January 2015.  The first rehearsal will be on Wednesday 24th September @ 1.30-3.30 and each Wednesday after that from 1.30 - 4.30.  Any help from parents would be greatly appreciated.

Beidh cruinniú de Chomhairle na dTuismitheoirí i Scoil Mhuire ar an Luan 29ú Meán Fhomhair @ 7 i.n.

A meeting of Scoil Mhuire Parents'  Council will take place on Monday 29th September @ 7pm.

Fáilte romhaibh go léir.

   

COMHGHAIRDEAHCAS MÓR LE RANG NA hARDTEISTE 2014!

Tá torthaí iontacha faighte ag Bliain a 6 arís i mbliana

Geall le 20% den Bhliain os cionn 500 pointe

Fuair 90% den Bhliain os cionn 400 pointe

 

CONGRATUALTIONS TO THE LEAVING CERTIFICATE CLASS OF 2014!

This years' Leaving Certificate Students have again achieved great results

Nearly 20% of the Class received over 500 points

90% of the Class received over 400 points

 

Táimid an-bhródúil asaibh - Go n-éirí libh sa todhcaí!

 

 

 

 

Scoil Mhuire

Béal Átha'n Ghaorthaidh

Co. Chorcaí

Príomhoide: Seán Óg Ó Duinnín

Leas-Phríomhoide: Séamus Ó Conchúir

Fón/Fax: 026 47050

Ríomhphost: oifig@scoilmhuirebg.ie

 

BeartasFrithbhulaíochta


 

| Disclaimer