An Scoil - The School

 

 

Bunaíodh Scoil Mhuire i 1974. Is Scoil Phobail í a dhéanann soláthar ar dhaltaí na habhantrachta.  Is scoil Gaeltachta í agus cuirtear gach seirbhís ar fail tré Ghaeilge.

Scoil Mhuire was established in 1974.  It is a Community College which provides a service to all students in the Catchment Area.  It is a Gaeltacht school and as such all school services are provided through the medium of Irish.  

 

'Sí an Ghaeilge teanga labhartha na scoile agus cothaítear traidisiúin na Gaeltachta tré Dhrámaíocht, Dhíospóireacht, Cheoil agus Amhránaíocht.

Irish is the medium of communication in the school and Gaeltacht traditions are fostered through drama, debate, traditional music and singing classes. 

Tabharfar gach cabhair do dhaltaí leis an nGaeilge más gá.

Students in the catchment who do not have a Gaeltacht background will be given additional help with Gaeilge as required.

 

 

 


Disclaimer
Privacy Statement