Ardteistiméireacht - Leaving Certificate

Ardteistiméireacht

Leaving Certificate

Éiríonn go geal le daltaí na scoile gach bliain i scrúdaithe na hArdteistiméireachta. 

Baineann siad pointí árda amach a thugann an deis is fearr dóibh a rogha cúrsa a leanúint sa tríú leibhéil.

 

      Croí-Ábhair Core Subjects

 

     Gaeilge Irish

       Béarla English

       Mata Maths

       Spáinnis Spanish

 

Rogha-Ábhair Option Subjects

Innealtóireacht Engineering

Foirgníocht Construction studies

Grafaic Dearadh & Cumarsáid Design & Communication Graphics

Eacnamaíocht Bhaile Home Economics

Ceimic Chemistry

Bitheolaíocht Biology

Eolaíocht Talamhaíochta Agricultural science

Geograf Geography

Gnó Business

Stair History

Clár Gairme na hArdteiste Leaving Certificate Vocational Programme

Ábhair Eile Other Subjects

Corpoideachas Physical Education

Creideamh Religion

 

 

 

   Disclaimer
Privacy Statement