Ardteistiméireacht - Leaving Certificate

Is iad seo a leanas na hábhair atá ar fáil don Ardteistiméireacht i Scoil Mhuire.  Brúigh an t-ábhar chun dul go dtí an leathanach cuí.

The following are the subjects on offer to Leaving Certificate level in Scoil Mhuire.  Click on the subject name to go to the subject page.

Réamhscrúdaithe 2014

Sceideal de Dhátaí Scrúdaithe Praicticiúla  - Schedule of Practical Examinations

Tráthchlár na hÁrdteiste - Meitheamh 2014 - Leaving Certificate Timetable

Táillí Scrúdaithe 2013 - Examination Fees 2013

Amchlár na Scrúdaithe Praictiúla - Scoil MhuireDisclaimer
Privacy Statement