Comhairlí­ - Councils

 

Bord Bainistíochta

Is fo-choiste é an Bord Bainistíochta faoi scáth an Bhord Oideachais & Oiliúna.

"Is é BOO an comhlacht corpraithe le haghaidh na scoileanna, na gcoláistí agus na n-ionad ar fad arna mbunú agus arna gcothabháil faoina phátrúnacht ach, mar sin féin, déanann BOOnna go leor feidhmeanna agus freagrachtaí bainistíochta a tharmligeann do bhoird bhainistíochta". (Lamhleabhar Traénála do Bhoird Bhainistíochta, B.O.O.É. 2015).

Baill an Bhoird

Máire Ni Mhurchú - Clann Uí Mhurchú -  Cathaoirleach

Tomás Dunne  - Tuismitheoir

Eibhlín uí Bhuachalla - Tuismitheoir

Mairéad Ní Mhuirí - Múinteoir

Barra Ó Coinceannainn - Múinteoir

Julia May Uí Chriodáin - B.O.O.C.

Aindrias Ó Muimhneacháin - B.O.O.C.

Gobnait Ní Mhuimhneacháin - B.O.O.C.

Caroline Ní Nualláin - Clann Uí Mhurchú 

Seán Óg Ó Duinnín  - Rúnaí seanog.oduinnin@corketb.ie

Lámhleabhar B.O.O.É. maidir le B.B.

Cad é an Bord Oideachais & Oiliúna?

Comhairle na nDaltaí

Struchtúr ionadaíoch is ea comhairle mac léinn trínar féidir le mic léinn in iarbhunscoil bheith páirteach i ngnóthaí na scoile, agus iad ag obair i gcomhar le bainistíocht na scoile, leis an bhfoireann agus leis na tuismitheoirí chun leasa na scoile agus a mac léinn.

 

 

 

Ciorcal Athchoirithe i bhFeidhmDisclaimer
Privacy Statement