Imeachtaí - Events

Creimeadh, Creimeadh, Creimeadh!

 

Is amhrán é seo a chuir Bliain 1 le chéile mar chuid den rang tírcheolaíochta i mí Eanáir 2014

This is a song put together by First Year Students during Geography Classes in January 2014

 

Amhrán Aolchloiche le Bliain 1

Is amhrán é seo a chuir Bliain 1 le chéile mar chuid den rang tírcheolaíochta i mí na Samhna 2013

This is a song put together by First Year Students during Geography Classes in November 2013

2013-2014

BLIAIN 1 AG SIÚL SA CHAOLCHOILL - FIRST YEAR STUDENTS WALKING IN KEALKILL!

Dé hAoine, an 13ú Meán Fómhair 2013 chuaigh Bliain 1 ar fad ag siúl timpeall na  Caolchoille.  Thosnaíodair le siúlóid go Liagchiorcal na Caolchoille.  Cé go raibh an aimsir go hainnis, bhaineadair an-taitneamh as an suíomh ‘s tar éis stair an Liagchiorcail a chloisint imríodh roinnt cluichí ann.  Leanadair ar aghaidh ansan síos go Caisleán Carraig an Easa.  Fuaireadair turas timpeall an Chaisleáin ‘s itheadh an lón istigh sa Túr ann.  Imríodh cluichí sa chlós agus nuair a thosnaigh an bháisteach throm bhí ‘Chinese Whispers’ sa Túr acu!  Níor chuir an drochaimsir isteach ró-mhór ar an lá.

On Friday, September 13th 2013, First Year students went on a walk in Kealkill.  They began by walking up to Kealkill Stone Circle.  Although the weather was bad, they enjoyed the site and played some games after hearing about the history of the Stone Circle.  They continued by walking down to Carriganass Castle where they were given a Tour and they had lunch in the Bastion.  They then played games in the courtyard and when the weather turned really bad they played Chinese Whispers in the Bastion!

 

BLIAIN 5&6 AG OBAIR IN INSE DUINE - 5TH & 6TH YEAR STUDENTS AT WORK ON INCHYDONEY BEACH

Dé hAoine, an 20ú Meán Fómhair 2013, chuaigh Rang Tíreolaíochta Bliain 5/6 ar imscrúdú tírolaíochta go Trá Inse Duine, Cloich na Coillte.  Is fiú 20% de mharcanna iomlána na hArdteiste an imscrúdú seo.  Deineadh staidéar ar próiséis iompair ‘s shil-leagan an chósta.  Fuarthas torthaí breátha ar an lá mar bhí na coinníollacha aimsire ar fheabhas.  Tar éis na hoibre ar fad bhí comórtas caisleán gainimhe acu ar an trá! 

On Friday, September 20th 2013, the 5th and 6th year Geography Class did their Geographical Investigation on Inchydoney Beach, Clonakilty.  This invistigation is worth 20% of the overall Leaving Cert mark.  They studied coastal processes of transportation and deposition.  They got great results from their activitites as weather conditions were excellent.  After all the work they had a sandcastle competition on the beach!

 

 

 

SLÁN LE MÁISTIR Ó hIARFHLAITHE!

Bhí ócáid fé leith againn sa scoil Dé Céadaoin, 29ú Feabhra 2012, nuair a dúramar slán le Pádraig Ó hIarfhlaithe.  Bhí Pádraig ar an bhfoireann anso i Scoil Mhuire ó 1978 go dtí inniu.  Féach ar an bhfíseán thíos chun imeachtaí an lae a fheiscint!

We had a very special occasion in Scoil Mhuire last Wednesday, February 29th 2012, when we said goodbye to Pádraig Ó hIarfhlaithe.  Pádraig has been a member of staff here in Scoil Mhuire since 1978.  Have a look at the video below to see the day's events!

BLIAIN 1 AGUS 2 i mBAILE ÁTHA CLIATH!

Chuaigh Bliain 1 agus 2 ar thuras scoile go Baile Átha Cliath Dé hAoine 3ú Feabhra 2012. 

Bhí lá an-ghnóthach acu le sceideal iontach imeachtaí.  Chuaigh Bliain 1 go dtí an Chúirt Uachtarach agus Príosún Wheatfield ‘s dhein Bliain 2 scíáil i gCill Tiarnáin chomh maith le turas go Zú Átha Cliath.

Tús an luath ab ea é an teacht le chéile ag geataí Scoil Mhuire ag 4.45r.n.  Bhí gach éinne in ard-ghiúmar ag an am sin ar maidin!  Thaisteal an grúpa go Corcaigh ar dtús don traein 6.15r.n. go Baile Átha Cliath.  Bhuail bus príobháideach leo ag Stáisiún Heuston ‘s d’imíodar go dtí na háiteanna difriúla.

Chaith Bliain 1 an mhaidin sa Chúirt Uachtarach, d’fhoglaimíodar faoi obair na cúirte ‘s chonaiceadar píosa de chás a bhí os cionn na cúirte.  Chuadar go Príosún Wheatfield san iarnóin.  Chonaiceadar na cealla ‘s labhair príosúnaí leo.  Thángadar ar ais go lár na cathrach níos déanaí chun bualadh le Bliain 2 arís. 

Bhí an-mhaidin ar fad ag Bliain 2 ag scíáil i gCill Tiarnáin.  Thit gach éinne acu (roinnt daoine cúpla uair, ach ní déarfaimid cérbh iad..!) sular chuadar i dtaithí air.  Bhain gach éinne sult mór as ‘s táid ag súil le dul ar ais am éigin.  Bhí an-thráthnóna acu i Zú Átha Cliath sular imíodar ar ais go lár na cathrach chun bualadh le Bliain 1 arís agus roinnt siopadóireachta a dheineamh.  Bhíodar ar ais i mBéal Átha’n Ghaorthaidh ag 11i.n.

First and Second year students went to Dublin on a school tour on Friday, 3rd February 2012.  They had a very busy day with a hectic shedule of events.  The first years went to the Supreme Court and Wheatfield Prison, while the Second Years went skiing in Kilternan followed by a trip to Dublin Zoo.

Meeting at the school at 4.45a.m. was an early start for all but everybody was in great form, even at that hour!  The group travelled to Cork for the 6.15a.m. train to Dublin.  A bus met the group at Heuston Station.

Fisrt year students spent the morning in the Supreme Court where they learnt about the workings of the court and observed a case that was being heard.  They then went to Wheatfield Prison in the afternoon.  They saw the cells and a prisoner talked to them about prison life.  Returning to the city centre that evening, they met up again with the Second years. 

Second Year students had a fantastic morning’s skiing in Kilternan.  Everbody fell (some a few times, but we won’t name them..!)  before mastering the basics.  It was a great activity and enjoyed by all.  They had a lovely eveing wandering around Dublin Zoo before returning to the city centre, meeting the First years and, of course, do some shopping!  They returned to Ballingeary at 11pm.


 

| Disclaimer