Teastas Sóisearach- Junior Certificate

Is iad seo a leanas na hábhair atá ar fáil don Teastas Sóisearach i Scoil Mhuire.  Brúigh an t-ábhar chun dul go dtí an leathanach cuí.

The following are the subjects on offer to Junior Certificate level in Scoil Mhuire.  Click on the subject name to go to the subject page.

Réamhscrúdaithe 2014

Sceideal de Dhátaí Scrúdaithe  - Schedule of Examinations

Tráthchlár an Teastas Shóisearaigh - Meitheamh 2014 - Junior Certificate Timetable

Táillí Scrúdaithe 2013 - Examination Fees 2013

Amchlár na Scrúdaithe Praictiúla - Scoil Mhuire

Gaeilge Bl2 Osama, Obama, Ó, a Mhama! Blog

Cluichí Mata ar Líne - MangahighDisclaimer
Privacy Statement